Jan Vahl: alien mold

Jan Vahl: war scythe and curtain

Jan Vahl: staging a mirror

Jan Vahl: What You See Is What You Get

Jan Vahl: temper

Jan Vahl: SF2020, Spring/Fall 2020

Jan Vahl: Seminar Sound, Immune, Pech

Jan Vahl: Sponsoring, Item, Reeducation

Jan Vahl: References, deconstructed installation